»Do zaželenih sprememb v družbi ni moč priti ne v tišini in ne na skrivaj.« (Gerald Raunig)

Avanta Largo je interdicsiplinarni studio za ustvarjalno komuniciranje v javnem prostoru na področju družbe, kulture in izobraževanja. Samostojno ali skupaj s partnerskimi organizacijami naslavljamo teme in zamisli, ki si zaslužijo pozornost kot so npr. družbena odgovornost, skupno bivanje, človekove pravice, enakopravnost ipd.

V Avanti Largo prepletamo prakso komuniciranja in oblikovanja s socialno psihologijo, kritično teorijo in ekonomijo daru na eni strani ter poezijo in umetnostjo na drugi. Svoje delo razumemo dialoško in borbeno – kot taktično, strateško in obenem veselo igro z besedami, podobami, mediji, urbanim prostorom in časom. Zavestno si prizadevamo za odmik od spektakelske podobe k domišljiji in poeziji.

Delujemo v nevladnem sektorju v polju socialnega podjetništva, zadrug, zagonskih podjetij in aktivističnih iniciativ, pri čemer aktivno promoviramo sodelovanje med različnimi družbenimi protagonisti kot so kultura, politika, mediji in civilna družba.

Verjamemo, da je osebno politično, humor pa nujen za dobro  komuniciranje in življenje na sploh.

Ustanoviteljica Avanta Largo je  Maja Hawlina, psihologinja, ki ima za seboj dolgo in odmevno zgodovino prodornih družbenih kampanj v Sloveniji in v tujini. Leta 2004 zasnovala komunikacijsko aktivistično kampanjo v podporo romski skupnosti v Sloveniji: Ciganček – Če ne boš priden, te bomo dali Slovencem. Leta 2006 je skupaj z Oliverjem Vodebom ustanovila Studio Poper, prvo družbeno odgovorno komunikacijsko podjetje v Sloveniji, ki je  lansiralo največjo samoinicirano kritično družbeno kampanjo pri nas v podporo izbrisanim, protest proti udeležbi slovenske vojske v Iraku (Kdo poživlja Slovenijo?), boj proti izgradnji plinskih terminalov v Piranskem zalivu (Anti Silly Illy Cup Collection) in vrsto drugih.

Leta 2012 je ustanovila Zavod Avanta Largo, ki je sodeloval pri različnih evropskih projektih: zbiranje artefaktov in kolektivnih spominov iz prve svetovne vojne Europeana 2014-18, ozaveščanje in opolnomočenje žensk za politiko Meta dekleta (v sodelovanju z Metino listo), mehčanje slovenske javnosti za sprejem in integracijo migrantov Vsi smo migranti (v sodelovanju s Pino). Od leta 2014 skupaj z arhitektom in publicistom Borom Pungerčičem izvajata projekt  Glinenček/ LittleTerracotta man, ki se je iz velikega kolektivnega ugovora proti izgradnji TEŠ6, razširil na najrazličnejša druga družbena področja, ki kličejo po družbeni pozornosti, kritiki ali aplavzu.