Gibljemo se po spolzkem terenu. Izhajamo iz oglaševanja, zanimajo pa nas teme, ki se nanašajo na žive rane in sok življenja. Od nesmislov in banalnosti stvari, ki nas dnevno obkrožajo, do problemov marginalcev, manjšin in izginjajočih živih vrst, nevednosti ali prazne vednosti, naraščajoče neenakosti ljudi in vseprisotnega nasilja. Enako močno nas zanima drugo lice sveta, v vseh njegovih izbruhih domišljije, lepote, humorja in veselja. S svojim delom skušamo pripovedovati o stvareh, ki se nam zdijo osebno in družbeno pomembne, se nas dotikajo, nas žalijo ali veselijo.